Bảo Mật

Trang chủ / Bảo Mật Dữ Liệu & Bảo Mật Hệ Thống

Giải pháp dịch vụ bảo mật hệ thống cho doanh nghiệp

Giải pháp dịch vụ bảo mật và an toàn thông tin đảm bảo rằng các thông tin quan trọng và dữ liệu của doanh nghiệp được bảo vệ chặt chẽ trước những mối đe dọa từ bên ngoài, giúp duy trì sự bảo mật, tính riêng tư và đáng tin...

Đánh giá bảo mật hệ thống là gì? Vì sao cần đánh giá bảo mật hệ thống?

Đánh giá bảo mật hệ thống là quá trình đánh giá và đánh giá các rủi ro bảo mật trong một hệ thống thông tin hoặc một ứng dụng phần mềm. Mục đích của việc đánh giá bảo mật hệ thống là để xác định các lỗ hổng bảo mật...

Bảo mật dữ liệu doanh nghiệp với Data Loss Prevention (DLP)

Các tài liệu liên quan tới các vấn đề về sở hữu trí tuệ. Bảo mật dữ liệu là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của môi trường kinh doanh hiện đại. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và việc gia tăng về...

Microsoft EMS – giải pháp bảo vệ dữ liệu và quản lý truy cập tối ưu của doanh nghiệp

Trong thời kỳ số hóa mạnh mẽ, vấn đề bảo vệ dữ liệu và quản lý truy cập đã trở thành một trong những nhiệm vụ hàng đầu của mọi tổ chức và doanh nghiệp. Sự gia tăng không ngừng của các thiết bị di động và cách làm việc...

Dịch vụ đánh giá sức khỏe an toàn hệ thống theo Microsoft Secure Score

Microsoft Secure Score (MSS) là tính năng được cung cấp sẵn trên mỗi tài khoản của khách hàng đang sử dụng M365. Đây là thước đo “độ trưởng thành” về bảo mật của doanh nghiệp dựa trên thang điểm tiêu chuẩn...

Chương trình đánh giá an ninh mạng toàn diện theo Microsoft Cyber Security Assessment Tool

Quy trình đánh giá an ninh mạng toàn diện là một quá trình phân tích, đánh giá, kiểm tra và đánh giá tổng thể của hệ thống an ninh mạng của một tổ chức, doanh nghiệp với mục đích tìm ra những lỗ hổng an ninh mạng và đề xuất...

Lợi ích khi triển khai mô hình bảo mật Zero Trust trong Microsoft 365

Zero Trust là một chiến lược bảo mật được sử dụng để bảo vệ hệ thống thông tin của doanh nghiệp trước các mối đe dọa....

Giới thiệu Zero Trust và ứng dụng Zero Trust trong doanh nghiệp ngày nay

1. Zero Trust là gì? Thuật ngữ “Zero Trust” được đặt ra bởi John Kindervag, một nhà phân tích bảo mật tại Forrester Research vào năm 2010. Mô hình Zero Trust được thiết kế để giải quyết những hạn chế của mô hình bảo mật truyền thống, vốn dựa trên...

7 lý do doanh nghiệp nên chọn mô hình bảo mật Zero Trust

Zero Trust là một chiến lược bảo mật mạng đang ngày càng phổ biến, bởi vì nó đưa ra một hướng đi mới trong việc bảo vệ mạng và dữ liệu của doanh nghiệp. Thay vì dựa vào phương pháp bảo mật truyền thống, Zero Trust là một chiến lược...

Cách thức hoạt động của nguyên tắc bảo mật Zero Trust

Zero Trust là một chiến lược bảo mật được thiết kế để giảm thiểu rủi ro bảo mật trong môi trường mạng. Chiến lược Zero Trust tập trung vào việc xác thực và phân quyền người dùng, thiết bị và dữ liệu trong mạng lưới, thay vì chỉ tin tưởng...