Microsoft Power Platform

Trang chủ / Microsoft Power Platform

Microsoft SaaS Decision Tree

Microsoft Software as a Service (SaaS) là mô hình phân phối trên nền tảng đám mây cho phép người dùng truy cập vào ứng dụng phần mềm qua Internet. Các dịch vụ của Microsoft SaaS bao gồm một loạt ứng dụng, chẳng hạn như Microsoft 365 (còn được gọi là...

Microsoft Power Platform là gì? Ưu điểm của Microsoft Power Platform

Power Platform được phát triển dựa trên nền tảng điện toán đám mây của Microsoft. Đây là công cụ đắc lực để doanh nghiệp thay đổi cách làm việc và vận hành, hợp lý hóa và số hóa mọi thứ, đồng thời khai phá tốt nhất các tiềm năng cùng...